Jsme dodavatelsko-inženýrská společnost,
která se zabývá dodávkami a montáží
vodohospodářských zařízení sloužících pro občanskou
vybavenost a průmysl v tuzemsku i v zahraničí

Zároveň se zabýváme i výstavbou a rekonstrukcí kanalizací,
výstavbou a rekonstrukcí vodovodních řadů,
výstavbou čerpacích stanic, úpravou vodních toků,
opravou komunikací a výstavbou zpevněných ploch.