Divize Voda: Projekt čištění pyrolýzní vody

16. 2. 2017

Vedlejším produktem pyrolýzy bývá často znečištěná voda, kterou je nutné před vypuštěním do komunální kanalizace upravit. Tato voda často obsahuje látky, které svým zápachem a toxicitou obtěžují okolí. Proto bylo vyvinuté technologické zařízení OXICLEAR, které eliminuje výše uvedené nepříznivé vlivy. Laboratorními zkouškami byla potvrzena správnost procesní technologie.