Průmyslové odpadní vody

Pyrolýzní vody

OXICLEAR technologické jednotky pro čištění vody z pyrolýzy

Pyrolýza je fyzikálně-chemický děj, řadící se do relativně široké skupiny termických procesů. Termickými procesy jsou v praxi míněny technologie, které působí na odpad teplotou, jež přesahuje mez jeho chemické stability. Tato obecná definice zahrnuje velmi široké rozmezí teplot používaných v jednotlivých technologiích (300 - 2000 °C), přičemž není brána v úvahu chemická povaha probíhajících dějů.

Vedlejším produktem pyrolýzy bývá často znečištěná voda, kterou je nutné před vypuštěním do komunální kanalizace upravit. Tato voda často obsahuje látky, které svým zápachem obtěžují okolí. Proto bylo vyvinuté technologické zařízení OXICLEAR, které eliminuje výše uvedené nepříznivé vlivy. Laboratorními zkouškami byla potvrzena správnost procesní technologie.

Komunální a nemocniční odpadní vody

Komunální a nemocniční čistírny navrhujeme a dodáváme kompletně na klíč.