Projekt úpravy a čištění pyrolýzní vody

Brno

Vedlejším produktem pyrolýzy bývá často znečištěná voda, kterou je nutné před vypuštěním do komunální kanalizace upravit. Tato voda často obsahuje látky, které svým zápachem a toxicitou obtěžují okolí. Proto bylo vyvinuté technologické zařízení OXICLEAR, které eliminuje výše uvedené nepříznivé vlivy. Laboratorními zkouškami byla potvrzena správnost procesní technologie.