Úpravny přírodních vod

Úpravny přírodních zdrojů vod jsou navrženy pro jedno a vícestupňovou úpravu povrchových a podzemních vod. Užití a uplatnění těchto úpraven vody je určeno pro:
    •    Úprava povrchové vody klarifikací
    •    Odželezňování, odmanganování vody
    •    Změkčování vody
    •    Odstranění zákalů
    •    Odstranění těžkých kovů
    •    Odstraňování nežádoucích plynů
    •    Odstranění dalších nežádoucích látek obsažených ve vodě

Využití technologie:

Průmysl
    •    Energetika
    •    Chladicí voda
    •    Provozní voda
    •    Voda pro pivovary a sladovny
    •    Potravinářské provozy
Zemědělství
    •    Voda pro živočišnou výrobu
    •    Voda pro závlahu ve sklenících (disperzní a kapková závlaha)
Zdravotnictví
    •    Voda pro nemocniční provozy
Občanská vybavenost
    •    Pitná voda
    •    Voda pro bazény, koupaliště, aquaparky  
Balneo technika

Návrh úpravny vody zpracujeme na míru dle požadavků klienta.

Výhody úpraven vody:

    •    Spolehlivý a bezporuchový provoz úpravy vody
    •    Automatický provoz
    •    Kompaktnost zařízení
    •    Minimální požadavky na údržbu a servis
    •    Snadná obsluha
    •    Vysoká účinnost procesu úpravy vody
    •    Jednoduché napojení na nový nebo stávající distribuční systém upravené vody
    •    Nízká energetická náročnost
    •    Nízké náklady na provoz
    •    Rychlá návratnost investice