Voda

Cílem společnosti Lavimont Overseas, s.r.o. je využití vodních zdrojů povrchové vody a zdrojů podzemní vody pro zásobování obyvatelstva, průmyslu, občanské vybavenosti měst a obcí. S ohledem na jakostní ukazatele surové vody není možno tuto vodu využívat přímo. Naším cílem je vyrábět a dodávat zařízení, které umožňuje využití uvedených zdrojů vody pro uvedené účely.