Voda

Cílem společnosti Lavimont Overseas, s.r.o. je využití vodních zdrojů povrchové vody a zdrojů podzemní vody pro zásobování obyvatelstva, průmyslu, občanské vybavenosti měst a obcí. S ohledem na jakostní ukazatele surové vody není možno tuto vodu využívat přímo. Naším cílem je vyrábět a dodávat zařízení, které umožňuje využití uvedených zdrojů vody pro uvedené účely.

Kontejnerové úpravny vody OASIS

Lavimont Overseas, s.r.o. se zabývá výrobou a vývojem intezifikovaných úpraven surové vody OASIS. Tyto úpravny jsou navrženy pro třístupňovou úpravu vody. První separační stupeň tvoří klarifikátor. Druhý separační stupeň tvoří filtr s pískovou náplní. Třetí stupeň tvoří adsorpce a oxidace. Upravená voda je následně dezinfikována a zdravotně zabezpečena. Výsledkem je kvalitní pitná voda za velice rozumnou výrobní cenu.

Výhody úpraven vody OASIS

  • Minimální stavební úpravy
  • Kompaktní a mobilní zařízení
  • Jednoduché napojení na stávající rozvody

Základní technické parametry

  • Kontejner ISO 20-stop nebo 40 - stop
  • Standardní napojení DN65 PN16 /400V, 50Hz
  • Instalovaný výkon do 8 kW